Dofinansowanie do czesnego

04.07.2019

Uprzejmie informujemy, że w roku szkolnym 2019/2020, tj. z dniem 01.09.2019 r., Fundacja Nasze Dzieci na podstawie Statutu i Regulaminu udziela pomocy społecznej na pokrycie do 100% kosztów czesnego za przedszkole.

 

Pomoc uruchamiana jest  w celu ochrony macierzyństwa i wielodzietności oraz w celu wyrównania szans w dostępie do edukacji dzieci z rodzin o dochodzie na osobę w rodzinie nie przekraczającym kwoty 1800 zł.

Sposób ustalenia dochodu oraz inne szczegóły związane z udzielaną pomocą znajdują sie w Regulaminie udzielania pomocy społecznej Fundacji Nasze Dzieci. W dochodach rodziny nie uwzględniamy świadczeń wychowawczych z programu ogólnokrajowego "Rodzina 500 plus", o których mowa w Ustawie z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

 

Prawo do otrzymania ww. pomocy przysługuje wyłącznie rodzicom, których dzieci uczęszczają do Niepublicznego Przedszkola ArcelorMittal Poland Równe Przedszkolaki w Dąbrowie Górniczej lub Niepublicznego Przedszkola ArcelorMittal Poland Akademia Małych Pociech w Krakowie.

Zapomogi nie mogą zostać przyznane na pokrycie kosztów wyżywienia/cateringu dzieci w przedszkolu.

 

Rodzice zainteresowani wsparciem proszeni są o złożenie na poniższych drukach: prośby o przyznanie pomocy społecznej, zgody na przetwarzanie danych osobowych, zaświadczenia z przedszkola oraz dokumenty poświadczające dochody rodziny.

Dokumenty prosimy składać bezpośrednio u Katarzyny Kulik - w biurze Fundacji Nasze Dzieci mieszczącym się w Przedszkolu przy ul. Kasprzaka 74a w Dąbrowie Górniczej lub przesyłać pocztą na adres: Fundacja Nasze Dzieci, Katarzyna Kulik, al. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza.

Kontakt w sprawie świadczenia: tel. 795-547-361, Katarzyna.Kulik@arcelormittal.com

 

Rodziny otrzymujące pomoc społeczną, w miarę swoich możliwości, uczestniczą czynnie w realizacji celów statutowych Fundacji.

 

Materiały do pobrania:

Druki dostępne są również w wersji papierowej w obu przedszkolach.

 

Inne źródła dofinansowania do przedszkola

 

Pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. mogą ubiegać się dodatkowo o dofinansowanie do pobytu dziecka w przedszkolu  z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szczegółowe informacje dostępne są dla poszczególnych lokalizacji w:

  • Kraków - Hut-Pus S.A. ul. Mrozowa 1, pok. nr 14, tel. 012/ 643 87 42, poniedziałek, środa, piątek od 7.00 do 15.00; wtorek, czwartek w godz. od 8.00 do 16.00, www.hutpus.com.pl
  • Dąbrowa Górnicza -  Biuro Podróży "Partner", budynek Polikliniki dąbrowskiej, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 do 18.00, w sobotę od 8:00 do 13:00, tel. 032/ 792 86 05, 032/ 792 86 06, 032/ 792 76 87, www.bppartner.com.pl

 

Zainteresowane osoby mogą ubiegać się ponadto o dofinansowanie do kosztów wyżywienia dziecka w przedszkolu ze środków publicznej pomocy społecznej w lokalizacjach właściwych ze względu na adres zamieszkania:

  • Kraków, adresy i kontakt do poszczególnych filii dostępne są pod linkiem: http://www.mops.krakow.pl
  • Dąbrowa Górnicza, adresy i kontakt do poszczególnych zespołów pomocy środowiskowej dostępne są pod linkiem: http://www.mops.com.pl

Fundacja Nasze Dzieci, pomoc społeczna, edukacja, przedszkole arcelormittal, Dąbrowa Górnicza, Kraków, 1%, 1 procent podatku, dla dzieci, śląskie, małopolskie

Opublikowała: Katarzyna Kulik