Jak aktywnie spędzam czas z moją rodziną. Konkurs plastyczny dla dzieci

05.11.2021
Konkurs plastyczny dla dzieci

 

Niepubliczne Przedszkole ArcelorMittal Poland "Równe Przedszkolaki" organizuje konkurs plastyczny pt. „Jak aktywnie spędzam czas z moją rodziną”. 

 

Celem konkursu jest promocja aktywnych form wypoczynku oraz zwrócenie uwagi na znaczenie rodziców i rodziny w kształtowaniu osobowości dziecka. Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w zamieszczonym poniżej regulaminie.

 

Kto może wziąć udział

Uczestnikami mogą być dzieci urodzone w latach 2015-2019 zamieszkałe w Dąbrowie Górniczej lub okolicach, których zgłaszać mogą przedszkola z Dąbrowy Górniczej lub bezpośrednio ich rodzice/opiekunowie prawni.

 

Jakie warunki musi spełniać praca

Praca powinna spełniać następujące warunki: format maksymalnie A3, technika dowolna płaska. Ocenie podlegać będzie: zgodność z tematem konkursu, oryginalność wykonania pracy, pomysłowe i ciekawe ujęcie tematu, kompozycja, estetyka wykonania pracy.

 

Termin dostarczenia prac

3 grudnia 2021r. to ostateczny termin dostarczenia prac wraz z kartą zgłoszenia i zgodą RODO:
  • elektronicznie na adres mailowy: rowne-przedszkolaki@eduges.pl
  • lub oryginały na adres: Niepubliczne Przedszkole ArcelorMittal Poland „Równe Przedszkolaki”, ul. Kasprzaka 74a, 41-3030 Dąbrowa Górnicza.

Liczy się data wpływu pracy.

 

Laureaci i nagrody

Jury dokona wyboru prac w terminie do 10 grudnia 2021 r. Dla laureatów I, II i III miejsca w poszczególnych kategoriach wiekowych, przewidziano dyplomy oraz nagrody-upominki, których fundatorem jest Fundacja Nasze Dzieci z Dąbrowy Górniczej (KRS: 0000377619).

 

Kontakt

We wszystkich sprawach dotyczących konkursu prosimy kontaktować się z przedszkolem:

 

Dokumenty

 

Plakat do konkursu plastycznego dla dzieci