Stała współpraca

Fundacja Nasze Dzieci prowadzi działalność oświatową, w tym  m.in. sprawuje pieczę nad niepublicznymi przedszkolami "Równe Przedszkolaki" w Dąbrowie Górniczej oraz "Akademią Małych Pociech w Krakowie".

Każda, nawet niewielka pomoc udzielona Fundacji ma wielkie znaczenie dla powodzenia tych projektów.

Formy wspierania naszych działań przez firmy i inne organizacje mogą być różne, poczynając od wolontariatu pracowniczego do wsparcia finansowego Fundacji.

Firmy i inne organizacje, które zdecydują się na stałą współpracę z Fundacją, mogą liczyć na: przyjęcie do grona Przyjaciół Fundacji Nasze Dzieci lub umieszczenie informacji o współpracy w dziale Aktualności serwisu: fundacja-naszedzieci.pl, informację o współpracy w mediach, zgodę na używanie logotypu Fundacji Nasze Dzieci w ramach działań sponsora.

Wsparcie udzielane przez firmy mogą polegać również na świadczeniu na rzecz Fundacji nieodpłatnych usług. Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze będziemy mogli przeznaczyć na działalność statutową Fundacji.