Przekaż 1% podatku Fundacji Nasze Dzieci - KRS 0000377619

Szanowni Państwo, e-pity, 1% podatku dla Fundacji Nasze Dzieci 0000377619, opp, bezpłatny program do PIT

Z całego serca dziękujemy wszystkim, którzy wspierają działalność statutową Fundacji Nasze Dzieci. Dziękujemy za piękne zaangażowanie wolontariuszy i rodziców w projekty Fundacji i przedszkoli, za każdorazową pomoc, również w chwilach trudnych.

 

Prosimy Państwa o przekazanie 1% podatku Fundacji Nasze Dzieci - KRS 0000377619.

 

Wasze wsparcie da Fundacji Nasze Dzieci szansę na prowadzenie działalności w większym rozmiarze, na rozwój, na poszerzenie oferty w zakresie edukacji, oświaty, wychowania, ochrony zdrowia oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, dopomoże w organizacji wolontariatu, pozwoli na niesienie pomocy dzieciom i ich rodzinom, działalność charytatywną oraz pozostałą działalność statutową pożytku publicznego.

 

Jak przekazać 1% podatku Fundacji Nasze Dzieci?

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Aby przekazać 1 % podatku, wystarczy wpisać w zeznaniu rocznym jego kwotę oraz numer KRS 0000377619. Samym przelewem zajmie się urząd skarbowy.

1%, 1 procent, opp, 0000377619, edukacja, bezpłatny program do rozliczeń podatkowych PIT 2013, Fundacja Nasze Dzieci, Dąbrowa Górnicza, Kraków, jeden procen

 

 

Bezpłatny program do rozliczeń podatkowych

Aby ułatwić Państwu roczne rozliczenie podatkowe, udostępniamy nieodpłatnie program do rozliczeń podatkowych e-pity (“Program e-pity Copyright 2017-2018 e-file sp. z o.o. sp. k.” ). Program zawiera wpisany trwale nr KRS Fundacji Nasze Dzieci, tj. bez możliwości zmiany tego numeru.

Program udostępniamy Państwu w wersji on-line oraz do pobrania i zainstalowania na własnym komputerze:

 

e-pity, 1% podatku dla Fundacji Nasze Dzieci 0000377619, opp, bezpłatny program do rozliczeń podatkowych

e-pity, 1% podatku dla Fundacji Nasze Dzieci 0000377619, opp, bezpłatny program do rozliczeń podatkowych

wersja on-line wersja do pobrania

 

Uwaga! W miejscu gdzie podatnicy wpisują cel szczegółowy 1% widnieje stały komunikat: AKCJA E-LIFE ONLINE służący tylko do celów statystycznych. Napis "akcja e-life" można wyłączyć: menu Plik > Ustawienia > Wypełnianie formularzy - należy zaznaczyć opcję "Nie wpisuj celu 'akcja e-life' na PITach rocznych".

 

1% podatku od emeryta i rencisty

PIT-OP jest oświadczeniem przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, składanym przez emerytów i rencistów w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia 2018 r. Oświadczenie to dotyczy osób, które nie przygotowują deklaracji PIT samodzielnie, rozliczając świadczenia otrzymane z ZUS za pośrednictwem tego właśnie organu.

Do pobrania: Oświadczenie PIT-OP z nr KRS Fundacji Nasze Dzieci

 

Emeryci i renciści, chcący skorzystać z ulg i odliczeń i jednocześnie przekazać 1% podatku Fundacji Nasze Dzieci, mogą rozliczyć swój PIT w programie e-pity zamieszczonym powyżej.

 

Co robimy?

Misją Fundacji Nasze Dzieci jest wspieranie rozwoju, oświaty, edukacji, wychowania dzieci i młodzieży oraz stwarzanie rodzicom warunków do godzenia życia zawodowego z życiem rodzinnym. Fundacja rozwija również działalność w zakresie organizacji wypoczynku dzieci, a także pomocy społecznej, wolontariatu oraz działalności charytatywnej.

 

Najważniejsze projekty w 2017 r.

 • współorganizowanie i współfinansowanie działalności przedszkoli przyzakładowych w Dąbrowie Górniczej i Krakowie,
 • w ramach pomocy społecznej wyrównywanie szans w dostępie do edukacji dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej oraz w celu ochrony macierzyństwa i wielodzietności; 
 • organizowanie wsparcia finansowego na leczenie ciężko chorych dzieci;
 • w okresie ferii zimowych i wakacji letnich organizowanie półkolonii dla dzieci w wieku 6-9 lat z bogatym programem rekreacyjno-edukacyjnym;
 • pikniki, akcje charytatywne nt. zdrowego stylu życia;
 • wsparcie przeglądu piosenki dziecięcej;
 • akcja charytatywna - profilaktyczne badania logopedyczne i USG dzieci;
 • zbiórka darów dla placówki opiekuńczo-wychowawczej;
 • udział w Festiwalu Ludzi Aktywnych z programem edukacyjnym dla dzieci;
 • współpraca przy organizacji zawodów w pierwszej pomocy;
 • organizacja i promocja wolontariatu.

 

Wszystkim darczyńcom z całego serca dziękujemy za przekazane wsparcie.

1 procent dla dzieci, ngo, opp, wykaz opp, Fundacja Nasze Dzieci, ały kraj, Polska, śląskie, małopolskie, Kraków, Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin, Łazy, Siewierz, Katowice, opolskie, Zdzieszowice, Chorzów, Świętochłowice