Przekaż darowiznę - spółki prawa handlowego

Fundacja Nasze Dzieci od dnia 25 września 2013 r. jest organizacją pożytku publicznego.

Z racji prowadzenia działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm) oraz z racji tego, że Fundacja nie czerpie zysków z prowadzenia tej działalności, może otrzymywać od spółek prawa handlowego darowizny, które mogą być przez te podmioty odliczane od dochodu.

 

Spółka prawa handlowego może dokonać odliczenia darowizny od dochodu:
 
W przypadku darowizny pieniężnej:

  • jeżeli darowizny na rzecz Fundacji Nasze Dzieci dokonano na podstawie przelewu z rachunku bankowego i Spółka posiada na to dowód,

    
W przypadku darowizny innej niż pieniężna:

  • na podstawie dowodu z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem Fundacji Nasze Dzieci o jej przyjęciu

 
Kwota darowizny w przypadku gdy przekazującym jest spółka prawa handlowego może być odliczona w wysokości nie wyższej niż 10 % dochodu podatkowego Darującego.
 

Fundacja Nasze Dzieci
Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza

KRS: 0000377619  NIP: 629-24-52-455 REGON: 241860339
Rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA
87 1050 0086 1000 0090 3007 3085

 

Powyższy tekst ma jedynie ogólną wartość informacyjną i nie stanowi oficjalnej wykładni prawa, po którą można się zwrócić do uprawnionych osób lub instytucji.