Dofinansowanie do czesnego w roku szkolnym 2022/2023

30.06.2022

 

Uprzejmie informujemy, że Fundacja Nasze Dzieci w roku szkolnym 2022/2023 kontynuuje udzielanie pomocy społecznej.
 

Kwota wsparcia, zasady

Wsparcie w kwocie do 200 zł./mies. udzielane będzie na pokrycie części kosztów czesnego za przedszkole. Pomoc uruchamiana jest w celu ochrony macierzyństwa i wielodzietności oraz w celu wyrównania szans w dostępie do edukacji dzieci z rodzin o średniomiesięcznym dochodzie na osobę w rodzinie za okres ostatnich trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie przekraczającym kwoty 1900 zł.

 

Sposób ustalenia dochodu oraz inne szczegóły związane z udzielaną pomocą znajdują się w Regulaminie udzielania pomocy społecznej Fundacji Nasze Dzieci. W dochodach rodziny nie uwzględniamy świadczeń wychowawczych z programu ogólnokrajowego "Rodzina 500 plus", o których mowa w ustawie z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz świadczeń otrzymywanych zgodnie z ustawą z dn. 17.11.2021 r. o rodzinnym kapitale opiekuńczym.

 

Zapomogi nie mogą zostać przyznane na pokrycie kosztów wyżywienia/cateringu dzieci w przedszkolu. Zapomogi nie finansują czesnego w całości (różnica do zapłaty przez rodziców).

 

Dla kogo pomoc

Prawo do otrzymania ww. pomocy przysługuje rodzicom, których dzieci uczęszczają do Niepublicznego Przedszkola ArcelorMittal Poland Równe Przedszkolaki w Dąbrowie Górniczej lub Niepublicznego Przedszkola ArcelorMittal Poland Akademia Małych Pociech w Krakowie, z tym że, jeżeli chodzi o drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, zapomogi mogą być udzielane nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko ukończy 36 miesiąc życia.*)

 

*) na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, rodzice dzieci młodszych, tj. w wieku w wieku od 12. do 35. miesiąca, mogą ubiegać się w ZUS o rodzinny kapitał opiekuńczy. Szczegółowe informacje pod linkiem: https://www.zus.pl/-/rodzinny-kapital-opiekunczy

 

Gdzie złożyć wniosek

Rodzice zainteresowani wsparciem proszeni są o złożenie na poniższych drukach: prośby o przyznanie pomocy społecznej, zgody na przetwarzanie danych osobowych, zaświadczenia z przedszkola oraz dokumenty poświadczające dochody rodziny.

 

Dokumenty prosimy przesyłać na e-mail: Katarzyna.Kulik@arcelormittal.com lub pocztą na adres: Fundacja Nasze Dzieci, Katarzyna Kulik, al. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza.
Kontakt w sprawie świadczenia: tel. 795-547-361, adres e-mail: jw.

 

Dokumenty

Druki dostępne są również w wersji papierowej w obu przedszkolach.
 

 

Inne źródła dofinansowania do przedszkola

Pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. mogą ubiegać się dodatkowo o dofinansowanie do pobytu dziecka w przedszkolu z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Szczegółowe informacje dostępne są dla poszczególnych lokalizacji w:
Dąbrowa Górniczahttps://zfss.bppartner.com.pl
 
Zainteresowane osoby mogą ubiegać się ponadto o dofinansowanie do kosztów wyżywienia dziecka w przedszkolu ze środków publicznej pomocy społecznej w lokalizacjach właściwych ze względu na adres zamieszkania:
Dąbrowa Górnicza - http://www.mops.com.pl