Dokumenty

L.p. Nazwa dokumentu Pliki
1.

Statut Fundacji Nasze Dzieci

pobierz
2.

Sprawozdanie - Zbiórka Publiczna

pobierz
3.

Sprawozdanie z działaności Fundacji Nasze Dzieci w roku 2011

pobierz
4.

Report on the activity of Our Children Foundation in 2011

pobierz

5.

 

 

Sprawozdanie - Zbiórka Publiczna

 

Podziękowanie/Thank you

pobierz

 

pobierz

6.

 

 

Sprawozdanie - Zbiórka Publiczna

 

Podziękowanie

pobierz

 

pobierz

7.

 

 

Sprawozdanie - Zbiórka publiczna

 

Podziękowanie

pobierz

 

pobierz

8.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Nasze Dzieci w roku 2012

pobierz
9.

Report on the activity of Our Children Foundation in 2012

pobierz
10.

Regulamin udzielania pomocy społecznej Fundacji Nasze Dzieci obowiązujący do 31.08.2014r.

pobierz

11.

 

12.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Nasze Dzieci w roku 2013

 

Report on the activity of Our children Foundation in 2013

pobierz

 

pobierz

13.

 

14.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013r.

 

Financial statement for the period from January 1, 2013 until December 31, 2013

pobierz

 

pobierz

15.

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2013

pobierz

16.

Regulamin udzielania pomocy społecznej Fundacji Nasze Dzieci obowiązujący od 01.09.2014r. do 24.05.2018r.

pobierz

17.

 

18.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014r.

 

Financial statement for the period from January 1, 2014 until December 31, 2014

pobierz

 

pobierz

19.

 

20.

Sprawozdanie z działalności Fundacji Nasze Dzieci w roku 2014

 

Report on the activity of Our children Foundation in 2014

pobierz

 

pobierz

21.

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2014

pobierz

22.

 

23.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015r.

 

Financial statement for the period from January 1, 2015 until December 31, 2015

pobierz
 

 

pobierz

24.

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2015

pobierz

25.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016r.

pobierz

26.

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2016 pobierz
27.

Regulamin udzielania pomocy społecznej Fundacji Nasze Dzieci obowiązujący od 25.05.2018r. do 31.08.2019r.

pobierz
28.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017r.

pobierz
29.

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2017

pobierz
30.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018r.

pobierz

31.

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2018

pobierz
32.

Regulamin udzielania pomocy społecznej Fundacji Nasze Dzieci obowiązujący od 01.09.2019r. do 31.08.2021r.

pobierz
33.

Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019r.

pobierz

34.

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2019 pobierz
35. Regulamin udzielania pomocy społecznej Fundacji Nasze Dzieci obowiązujący od 01.09.2021r. do 31.08.2022 r. pobierz
36. Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r. pobierz
37. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2020 pobierz
38. Regulamin udzielania pomocy społecznej Fundacji Nasze Dzieci obowiązujący od 01.09.2022r. do 31.08.2023 r. pobierz
39. Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. pobierz
40. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2021 pobierz
41. Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r. pobierz
42. Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego za rok 2022 pobierz
43. Regulamin udzielania pomocy społecznej Fundacji Nasze Dzieci obowiązujący od 01.09.2023r. pobierz