Bieg Skrzata - promocja zdrowego trybu życia wśród przedszkolaków

04.10.2012

2 października w dąbrowskim przedszkolu „Równe Przedszkolaki”, a 4 października w krakowskiej „Akademii Małych Pociech”, przedstawiciele dąbrowskiego klubu TRIATHLON przeprowadzili dla dzieci szereg zabaw sportowych pod hasłem „Bieg Skrzata”.

Dzieci miały okazję zapoznać się z zasadami poszczególnych zabaw sportowych i uczestniczyć w biegu na czas, w biegu kto pierwszy na mecie, rzucie woreczkiem do celu, biegu z piłką, biegu rekreacyjnym po placu zabaw.

Wielka buźka i ogromne podziękowania dla Biura BHP ArcelorMittal Poland. To wspaniale zorganizowane wydarzenie miało wymiar nie tylko edukacyjny i zdrowotny, ale również przysporzyło dzieciom wiele radości i miłych wrażeń cheeky

 

Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną, zachęcanie do uczestnictwa w grach sportowych i zabawach są niektórymi z celów wychowania przedszkolnego. W okresie przedszkolnym ruch i hartowanie organizmu mają znaczący wpływ na zwiększenie odporności na szkodliwy wpływ środowiska zewnętrznego.

 

Zalecane warunki i sposób realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego MEN:

W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym:

  1. Co najmniej jedną piatą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela);
  2. Co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.);
  3. Najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego;
  4. Pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).