Dzień Matematyki w naszym dąbrowskim przedszkolu

17.03.2022

 

11 Marca obchodziliśmy w naszym przedszkolu „Równe Przedszkolaki” Dzień Królowej Nauk – Matematyki!
Matematyką można się bawić i rozwijać przeróżne umiejętności. Dzieci przekonują się o tym podczas wspólnych zabaw i zajęć każdego dnia w przedszkolu jak i w tym szczególnym dniu - Dniu Matematyki.

 

Przedszkolaki w każdej grupie doskonaliły orientację przestrzenną, liczyły, rozpoznawały figury geometryczne, a także tworzyły z nich niepowtarzalne obrazy.

 

W edukacji matematycznej przedszkolaków najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka. Stanowią one budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności. Bardzo ważne jest to, czy dziecku sprawia przyjemność rozwiązywanie zadań. Cechą rozwojową dzieci jest radość poznawania i tworzenia. Przedszkole odgrywa bardzo znaczącą rolę w rozbudowaniu matematycznej sfery pojęciowej u dziecka. Powinno być to połączone z kształtowaniem odporności emocjonalnej, ćwiczeniami umiejętności matematycznych oraz z ciągłym rozwojem. Wiek przedszkolny jest, bowiem szczególny, jeśli chodzi o sposób poznawania rzeczywistości. Dokonuje się on poprzez swobodne doświadczenia dziecka i mimowolne uczenie się. Edukacja matematyczna w przedszkolu ma przygotować dziecko do posługiwania się pojęciami matematycznymi, do zrozumienia, których dochodzą poprzez samodzielne działanie.

 

Dzieci trzyletnie nabywają w przedszkolu umiejętność posługiwania się określeniami położenia przedmiotów
w przestrzeni, kierunku (w przód, w tył, do góry, w dół), przyswajają określenia czasu (długo-krótko), podejmują próby klasyfikowania przedmiotów oraz gromadzą przedmioty mające wybraną wspólną cechę (wielkość, kształt, kolor, przeznaczenie), porównują liczebność zbiorów (dużo - mało, tyle samo), oraz posługują się liczebnikami: jeden i dwa oraz trzy.

 

Dzieci czteroletnie rozróżniają, porównują i nazywają położenie przed- miotów w przestrzeni, kierunek i długość, przyswajają określenia czasu, klasyfikują przedmioty, porównują liczebność (równo, mniej, więcej), posługują się liczebnikami głównymi (jeden, dwa, trzy, cztery).

 

Dzieci pięcioletnie i sześcioletnie coraz dokładniej rozróżniają, porównują i nazywają położenie przedmiotów w przestrzeni w odniesieniu do siebie (na prawo, na lewo, naprzeciw), kierunek (w prawo, w lewo), długość mierzoną miarą dowolnie obraną, nazywają dni tygodnia oraz pory roku, klasyfikują przedmioty, porównują dwa zbiory różnych przedmiotów przez łączenie w pary po jednym elemencie z każdego zbioru (zbiory równoliczne i nie równoliczne), liczą elementy zbioru do 10 oraz posługują się liczebnikami porządkowymi. Ostatnim etapem jest praktyczne zaznajomienie z dodawaniem liczb oraz działaniem odwrotnym – odejmowaniem.

 

Organizowane sytuacje dydaktyczne sprawiają, że ćwiczenie dziecięcego liczenia poprzez różnorodne zabawy umożliwiające manipulowanie oraz wykorzystanie każdej życiowej sytuacji do wzbogacania liczby doświadczeń matematycznych bardzo pomaga w zdobywaniu kompetencji intelektualnych do uczenia się matematyki
i owocuje wysokim stopniem przyswojenia przez dziecko pojęć i umiejętności matematycznych.
Pamiętajmy, że matematyka może być ciekawa i przyjemna!

 

 
Bibliografia:
Gruszczyk- Kolczyńska Edyta, Edukacja matematyczna dzieci, Dziecięca matematyka, Wydawnictwo Szkolne
i Pedagogiczne.
BLIŻEJ PRZEDSZKOLA - wychowanie i edukacja.
 
Opracowanie:
Karolina Męcik
Natalia Piegza