Fundacja Nasze Dzieci - organizacją pożytku publicznego

15.10.2013

Z ogromną radością informujemy, iż nasze starania o uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego uwieńczone zostały pełnym sukcesem. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy KRS, postanowieniem z dnia 25 września 2013 roku przyznał Fundacji Nasze Dzieci status organizacji pożytku publicznego i dokonał odpowiedniego wpisu w KRS, gdzie znajdujemy się pod numerem 0000377619.

 

Dzięki organizowaniu i współfinansowaniu działalności przedszkoli przyzakładowych możemy szybko i skutecznie reagować na potrzeby zgłaszane przez rodziców i dzieci, możemy aktywnie wpływać na jakość kształcenia i wychowania naszych podopiecznych. W swojej ofercie mamy również organizowanie wsparcia finansowego i rzeczowego dla dzieci zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem w celu wyrównywania szans oraz dla dzieci chorych i niepełnosprawnych wymagających pomocy przy leczeniu i rehabilitacji, w tym organizowanie zbiórek publicznych.

Uzyskanie statusu OPP jest dowodem na przejrzystość naszych działań. Jest wyrazem zaufania i docenieniem dotychczasowej ponad dwuletniej działalności. Działalności, która nie byłaby możliwa bez zaangażowania i pomocy wielu wspaniałych ludzi.
Z całego serca Wam dziękujemy!

Status OPP da nam szansę na rozwój, na niesienie pomocy dzieciom i rodzinom w większym zakresie, o ile znajdą się osoby, które zechcą wspierać Fundację 1% podatku.

Gorąco zachęcamy Państwa do wspierania 1% podatku Fundacji Nasze Dzieci. Po raz pierwszy będą mogli Państwo to uczynić w swoich rocznych rozliczeniach podatkowych za rok 2013. Więcej na ten temat znajdą Państwo w późniejszym terminie w Zakładce1% OPP na stronie www.fundacja-naszedzieci.pl, która jest także bogatym źródłem informacji nt. działań podejmowanych przez Fundację Nasze Dzieci.

Katarzyna Kulik
Prezes Fundacji Nasze Dzieci

 

Efekty podjętych działań w ramach prowadzonych przez Fundację Nasze Dzieci projektów przedszkoli przyzakładowych:

  1. Przetarcie drogi dla inwestycyjnego, a nie konsumpcyjnego podejścia dla zagospodarowania środków funduszu socjalnego.
  2. Zapewnienie miejsca w przedszkolach dla 200 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat z możliwością rozbudowy do 250 miejsc.
  3. Odczuwalne przez rodziców pozytywne zmiany w rozwoju dzieci będące wynikiem programu edukacyjno-wychowawczego stosowanego w przedszkolach, zatrudnienia wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz optymalnego wyposażenia przedszkola w zabawki i pomoce dydaktyczne oraz infrastrukturę techniczno – sportowo - rekreacyjną.
  4. Blisko 100 % zadowolenie rodziców z usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu.
  5. Przyjęcie do przedszkola i zapewnienie fachowej opieki także dzieciom, które ze względu na stan zdrowia, nie mogły znaleźć miejsca w innych przedszkolach (ochrona zdrowia dzieci § 6 pkt 2 Statutu Fundacji), 
  6. Zwiększenie dostępności rynku pracy dla rodziców – przedszkole pracuje w godzinach od 5:30 do 18:00 od poniedziałku do piątku przez cały rok, również w okresie wakacji, ferii i przerw świątecznych, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  7. Popularyzacja i upowszechnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu, wolontariatu pracowniczego i pracy społecznej na rzecz rodzicielstwa, macierzyństwa, zdrowia, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży.
  8. Podniesienie poprzeczki dla innych lokalnych przedszkoli prywatnych i publicznych.
  9. Inwestycja na wiele lat, z której korzystać będzie kilka pokoleń.
  10. Wzrost atrakcyjności Polski jako miejsca zamieszkania i pracy, wychowywania i kształcenia dzieci.