Fundacja Nasze Dzieci w Raporcie zrównoważonego rozwoju ArcelorMittal Poland za 2020

28.06.2021
Fundacja Nasze Dzieci, Raport zrównoważonego rozwoju ArcelorMittal Poland za 2020, przedszkola przyzakładowe

Już od dekady Fundacja Nasze Dzieci ustanowiona przez ArcelorMittal Poland wspiera rozwój i edukację dzieci i młodzieży. Opiekując się dwoma przedszkolami - w Dąbrowie Górniczej i Krakowie - fundacja wspiera rodziców w odnajdywaniu równowagi pomiędzy karierą zawodową a życiem prywatnym. 

 

W 2020 r. fundacja wyszła naprzeciw wyzwaniu, jakim był wybuch pandemii i niezwłocznie podjęła działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby. Na stronie internetowej przyzakładowych przedszkoli, w specjalnej strefie rodzica na bieżąco udostępniano materiały potrzebne edukacji zdalnej, aby rodzice mieli pod ręką potrzebne pomoce dydaktyczne, po wstrzymaniu zajęć stacjonarnych (scenariusze zajęć, harmonogramy spotkań on-line, materiały video przygotowywane przez nauczycieli przedszkola itp.). 

Pracownicy przedszkoli i władze fundacji były do dyspozycji rodziców podczas tzw. "lockdownu" i służyły informacjami na temat aktualnej sytuacji. Na wniosek rodziców podejmowano niezbędne działania i interwencje. Fundacja udzielała także pomocy w formie zapomóg na pokrycie kosztów czesnego dla rodziców, którzy przez pandemię znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej. Także przedszkola uzyskały większe wsparcie finansowe i organizacyjne w związku z wyjątkowymi okolicznościami, które wymagały większej czujności i dodatkowych środków ochrony.

 

Działalność charytatywna to jeden z filarów fundacji. W 2020 r. w dąbrowskim przedszkolu przyzakładowym odbyła się zbiórka akcesoriów plastycznych dla oddziału psychiatrii dziecięcej Centrum Pediatrii w Sosnowcu, aby wspomóc organizację terapii zajęciowej dla najmłodszych. Oprócz tego Fundacja Nasze Dzieci wraz z Fundacją "Dr Clown" zorganizowały w grudniu wspólną akcję świąteczną dla małych pacjentów szpitali w Sosnowcu i Dąbrowy Górniczej. Organizacje przekazały choinki wraz ze świątecznymi ozdobami oddziałowi pediatrii Zagłębiowskiego Centrum Onkologii Szpitala Specjalistycznego im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej oraz do Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu.

 

Całość raportu dostępna pod linkiem:

ArcelorMittal_Poland_Raport_zrownowazonego_rozwoju_za_2020.pdf