Kształcenie na odległość w przedszkolach ArcelorMittal Poland

23.03.2020

Drodzy Rodzice,

20 marca 2020 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej przedłużyło czas zawieszenia zajęć do 10 kwietnia włącznie. 

Jednoczenie zmieniono przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Określono zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzono możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia br.

 

Jak będzie wyglądać kształcenie na odległość w przedszkolach ArcelorMittal Poland?

W czasie ograniczenia funkcjonowania naszych przedszkoli, związanego z zagrożeniem epidemiologicznym, nauka jest realizowana na odległość.

Za organizację kształcenia na odległość odpowiada dyrektor przedszkola. Jest on zobowiązany do tego, aby powiadomić rodziców, w jaki sposób będzie zorganizowana nauka. Nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość.

 

Chcielibyśmy zapewnić Państwa o zaangażowaniu kadry obu przedszkoli w nauczanie dzieci na odległość. Poprzez maila oraz strefę rodzica będą Państwu udostępniane filmiki z proponowanymi zajęciami dla dzieci, które kadra przedszkola sama nagrywa i montuje oraz inne materiały w formie elektronicznej. Zależy nam, aby nasze przedszkolaki, z Państwa pomocą,  systematycznie i rzetelnie realizowały przewidziany na czas zawieszenia zajęć program.

 

Prosimy, abyście Państwo z realizacji tych zadań przesyłali drogą mailową zdjęcia/ filmiki (utworzymy z nich galerię na stronie przedszkola) lub garść informacji w formie tekstowej. Informacja zwrotna od Państwa jest niezbędna i ważna, bo pozwoli monitorować realizację zaplanowanego programu dydaktycznego, dodatkowo będzie dla nauczycieli wsparciem, ale też wspaniałą motywacja do dalszego tworzenia  z pasją zajęć nauczania na odległość, dostosowanych do rzeczywistych potrzeb Państwa dzieci.

 

Formy kontaktu z przedszkolem

We wszelkich sprawach dotyczących kształcenia na odległość proszę kontaktować się z Wicedyrektorem danego przedszkola od poniedziałku do piątku w godz. od 10:00 do 16:00. Kontakt znajdą Państwo w strefie rodzica.

 

Dyżury nauczycieli – dni oraz godziny w których nauczyciele będą odbierać maile i odpisywać na nie:
od poniedziałku do piątku w godz. od 13:00 do 15:00. Adresy mailowe do nauczycieli znajdą Państwo w strefie rodzica.

 

Prosimy również, abyście Państwo monitorowali strony Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.