Piknik Fair Play ze wsparciem Fundacji Nasze Dzieci

24.06.2024
Jak co roku, na zakończenie roku szkolnego na terenach rekreacyjnych Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Jasnej 29, odbył się piknik - tegoroczna edycja na sportowo 20 czerwca br., pod hasłem "Fair Play".

 

Wzięło w nim udział ok. 215 osób, w tym 115 dzieci i młodzieży z dąbrowskich placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podopieczni placówek wsparcia dziennego organizowanych w ramach świetlicy specjalistycznej i pedagogiki podwórkowej oraz społeczność lokalna: mieszkańcy dzielnicy „Piekło”, zamieszkali w pobliżu.

„Piknik Fair Play” miał na celu wzmocnienie umiejętności współpracy, poczucia własnej wartości, prawidłowego zachowania względem siebie, okazywania szacunku innym oraz rozładowywania negatywnych emocji w sposób aktywny i akceptowalny społecznie poprzez rywalizację sportową przy zachowaniu zasad fair play, integrację ze środowiskiem lokalnym.

Inicjatywa powtarzana jest cyklicznie od 2012 roku.

 

Organizatorem było Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży ,,Małolat" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, które Fundacja Nasze Dzieci ze środków 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wsparła kwotą 1500 zł . Stowarzyszenie przeznaczyło darowiznę na nieodpłatne działania statutowe w zakresie oświaty, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży, a w szczególności na zakup materiałów do stoisk tematycznych, akcesoriów do zabaw i konkursów organizowanych w trakcie pikniku, zakup upominków dla zwycięzców rywalizacji sportowej oraz zakup nagród dla podopiecznych za poprawne zachowanie, pomoc młodszym kolegom/ koleżankom, aktywność podczas codziennych zajęć w Placówce, pomysłowość, postawę godną naśladowania lub za wyniki w nauce.
 
Serdecznie gratulujemy dzieciom i życzymy wspaniałych wakacji!