Profilaktyka jest OK! Bezpłatne badania przesiewowe USG

02.10.2018

W dniach 18-20 września w ramach akcji charytatywnej „Profilaktyka jest OK!” wraz z Fundacją Iskierka oraz ArcelorMittal Poland przeprowadziliśmy bezpłatne badania przesiewowe USG w obrębie jamy brzusznej oraz pachwin dla dzieci i młodzieży w wieku 3-17 lat. Badania przeprowadzone były w Przedszkolu nr 29 w Chorzowie. W ramach akcji przebadanych zostało 300 dzieci. W 21. przypadkach  wykryto zmiany wymagających dalszej konsultacji medycznej.

 

Bardzo dziękujemy lekarzom z Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie za przeprowadzenie badań i ogromne zaangażowanie w akcję. Sprzęt ultrasonograficzny dostarczyła firma SpotMed, która po raz kolejny zaangażowała się w działania ISKIERKI.

Mamy nadzieję, że poprzez wspólne działania przyczyniliśmy się do wzrostu świadomości w zakresie znaczenia profilaktyki nowotworowej u dzieci.

 

„U większości dzieci, u których stwierdza się nowotwory w obrębie jamy brzusznej, proces nowotworowy jest z reguły bardzo zaawansowany, często z przerzutami do innych regionów ciała. Większość z tych pacjentów nie miała nigdy wcześniej wykonywanego badania ultrasonograficznego jamy brzusznej. Środowisko polskich onkologów dziecięcych od wielu lat sugeruje włączenie badania USG brzucha do badań profilaktycznych wykonywanych u wszystkich dzieci. Niestety nadal nie ma na to publicznych pieniędzy. Ponadto profilaktyczne badanie USG brzucha pozwoliłoby na wczesne wykrycie wad rozwojowych, do tej pory niemych klinicznie i wdrożenie właściwego postępowania leczniczego” – tak o znaczeniu akcji mówi prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański, Kierownik Katedry i Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego.

 

Podczas akcji Prezydent Miasta Chorzów Andrzej Kotala przekazał Dyrekcji Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie czek na 50 500 zł. Pieniądze zostały zebrane podczas balu charytatywnego i przeznaczone będą na zakup specjalistycznej aparatury USG  (o wartości ok 300 tys. zł)  dla Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej.

Fundacja Iskierka i Fundacja Nasze Dzieci będą wspierały tę akcję. Mamy nadzieję, że dzięki temu badania będą bardziej dostępne dla mieszkańców regionu.

 

Polecamy relacje: https://dziennikzachodni.pl/bezplatne-badania-przesiewowe-usg-dla-dzieci...