Wsparliśmy "Piknik nie z tej bajki"

10.07.2023

 

Na zakończenie roku szkolnego dnia 22 czerwca br. na terenach rekreacyjnych Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Jasnej 29, odbył się "Piknik nie z tej bajki".

 

Wzięło w nim udział ok. 215 osób, w tym 115 dzieci i młodzieży z czterech placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz podopieczni placówek wsparcia dziennego organizowanych w ramach świetlicy specjalistycznej i pedagogiki podwórkowej oraz społeczność lokalna: mieszkańcy dzielnicy „Piekło”, zamieszkali w pobliżu.

 

Wydarzenie miało na celu integrację wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i placówek wsparcia dziennego z lokalną społecznością. Było także uwieńczeniem osiągnięć szkolnych poprzez rozdanie nagród, wyróżnień. Event ukierunkowany był na zaspokojenie bardzo ważnych potrzeb dzieci i młodzieży: zdobycie uznania, docenienie starań, możliwość zaprezentowania swoich talentów i umiejętności (m.in. w konkursie "Bajka o Dąbrowie Górniczej"), zagospodarowanie czasu wolnego w sposób ciekawy i atrakcyjny.

 Inicjatywa powtarzana jest cyklicznie od 2012 roku.

 

Organizatorem było Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Dzieci i Młodzieży ,,Małolat" z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, które Fundacja Nasze Dzieci ze środków 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wsparła kwotą 1400 zł . Stowarzyszenie przeznaczyło darowiznę na nieodpłatne działania statutowe w zakresie oświaty, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży, a w szczególności na zakup materiałów i akcesoriów do organizacji zabaw i stoisk tematycznych w trakcie trwania pikniku oraz zakup nagród dla podopiecznych za poprawne zachowanie, pomoc młodszym kolegom/ koleżankom, aktywność podczas codziennych zajęć w placówce, pomysłowość, postawę godną naśladowania lub za wyniki w nauce.