Zawieszenie pracy stacjonarnej przedszkoli

29.03.2021

Szanowni Rodzice,

Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii, decyzją rządu od 29 marca do 11 kwietnia 2021 r. (07.04 przedłużono do 18 kwietnia) w całym kraju, wprowadzono zawieszenie zajęć stacjonarnych w przedszkolach, co oznacza prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Jednocześnie przedszkola są zobowiązane prowadzić zajęcia stacjonarnie dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, o ile rodzice tych dzieci złożą wniosek o zorganizowanie tych zajęć do dyrektora przedszkola.

Szczegółowy wykaz 11 rodzajów miejsc pracy rodziców uprawnionych do złożenia wniosku znajduje się w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. dostępnym pod linkiem: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/561

W związku z powyższym nasze przedszkola mogą zapewnić opiekę stacjonarną jedynie dzieciom wymienionym w powyższym przepisie. Jesteśmy przygotowani na prowadzenie zajęć stacjonarnych na nowych zasadach w obu placówkach - dotychczas potrzebę zapewnienia opieki dzieciom, zgłosili uprawnieni rodzice z naszego krakowskiego przedszkola. Bardzo prosimy rodziców, którzy zdeklarowali, iż ich pociechy będą przychodziły, o stały kontakt z dyrekcją przedszkola i potwierdzanie zarówno obecności, jak i nieobecności dzieci w przedszkolu dzień wcześniej.

Bardzo nam przykro, że nie możemy świadczyć opieki stacjonarnej dla wszystkich dzieci, jednocześnie zapewniamy, że dołożymy wszelkich starań, aby wszystkim dzieciom pozostającym w tym czasie w domach zapewnić ciekawe zajęcia online na naszej przedszkolnej platformie Teams.

Szczegółowy plan zajęć otrzymacie Państwo od wychowawców poszczególnych grup. Plan zostanie również wpisany do kalendarza na platformie Teams. Harmonogram zajęć, scenariusze zajęć oraz inne ciekawe materiały do edukacji zdalnej publikować będziemy w strefie rodzica na naszej stronie internetowej. W przypadku pojawienia się zmian/różnic w planach zajęć, wynikających obecnie w przeważającej mierze z bardzo trudnej sytuacji epidemicznej, będziemy Państwa informować na bieżąco. Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i współpracę oraz o stałe monitorowanie skrzynek mailowych. W razie jakichkolwiek pytań, zachęcamy do kontaktu z wychowawcami.

Życząc zdrowia i wytrwałości w tych trudnych czasach, prosimy dbajcie o siebie nawzajem i przestrzegajcie obowiązujących zasad zapobiegania Covid.