Moje dziecko w sieci. Czy istnieje zagrożenie?

Warsztaty dla rodziców
22.11.2014

Zagrożenia w sieci

- Wyszukiwanie niepożądanych treści
- Uzależnienie od komputera i Internetu
- Cyberbuling – przemoc w sieci
- Umieszczanie danych adresowych, informacji o stanie majątkowym rodziny
- Nowe (czasem niewłaściwe) znajomości
- Możliwość działalności pedofilii
- Usługi seksualne małoletnich
- Przeniesienie kontaktów społecznych

 

Kto odpowiada jeżeli moje dziecko jest sprawcą przemocy w sieci?

Dziecko.
Każdy odpowiada przed rodzicami, prawnymi opiekunami i prawem.
Rodzic.
Odpowiada majątkowo za krzywdy moralne spowodowane przez dziecko.

 

Jak powinien zachować się rodzic, aby jego dziecko się nie uzależniło?

 • Kontrola rodzicielska komputera, telefonu, innych nośników informacji
 • Ograniczenie czasowe korzystania z komputera
 • Promowanie innych zainteresowań
 • Rozmowa z dzieckiem na temat zagrożeń wynikających z korzystania z komputera i Internetu

 

Gdy stwierdzimy problemy z uzależnieniem dzieckiem

 • Próba kontroli korzystania z komputera, Internetu
 • Często (w poważniejszych przypadkach) nie jesteśmy w stanie pomóc
 • Pomoc pedagoga, psychologa
 • Terapia uzależnień (w każdej poradni uzależnień uzyskamy pełne informacje odnośnie pomocy dla osoby uzależnionej)
 • Postępowanie z dzieckiem dotkniętym cyberbulingiem
 • Podjęcie interwencji wobec sprawcy
 • Podjęcie czynności celem usunięcia informacji z sieci
 • Rozmowa z dzieckiem, udzielenie wsparcie
 • Monitorowanie zachowania dziecka
 • Pomoc pedagoga, psychologa
 • Udział w terapii

 

Postępowanie ze sprawcą cyberbulingu

 • Rozmowa z dzieckiem
 • Uświadomienie wyrządzanej krzywdy
 • Uświadomienie odpowiedzialności prawnej
 • Kontrola rodzicielska komputera
 • Pomoc pedagogiczna lub psychologiczna
 • Udział w terapii

 

Zagrożenia związane z seksualizacją młodzieży w mass mediach i przestrzeni publicznej oraz pornografią internetową.

 

Skala i forma zjawiska:

Obecnie młodzież, a nawet dzieci narażone są na odbiór licznych, często drastycznych treści, które zaburzają ich normalny rozwój i wychowanie poprzez naruszenie ich seksualności oraz sfery intymnej. Średni wiek świadomego rozpoczęcia korzystania z pornografii sensu stricte w krajach UE wśród chłopców wynosi od 9 do 11 lat.
Według różnych badań (różna metodologia) od 26 do 46% młodzieży korzysta z pornografii internetowej. Jednak groźna jest nie tylko tradycyjna pornografia, ale również przekaz medialny prezentowany przez młodzieżowe czasopisma, teledyski oraz teksty piosenek, seriale a nawet produkty sieciowych firm odzieżowych. W treściach tych zarówno kobiety jak i mężczyzna sprowadza się jedynie do aktywności seksualnej i przez nią ocenia się ich wartość.

 

Zagrożenia i skutki korzystania z pornografii oraz odbioru treści seksualizowanych:

 • Zaburzenia poczucia pewności siebie i własnej wartości (ocenianie siebie jedynie poprzez stereotyp bycia „seksownym”, „atrakcyjnym” itp.) a przez to: uzależniania od alkoholu, leków, narkotyków, depresja, samookaleczenie, całkowita uległość seksualna, agresja w stosunku do innych.
 • Zaburzenia funkcji seksualnych w dorosłym życiu.
 • Skłonność do prostytucji, upubliczniania intymnych zdjęć i filmów, sexting.
 • Dyskryminacja kobiet, osób biednych oraz słabszych.
 • Większe ryzyko przemocy domowej oraz seksualnej w późniejszym życiu rodzinnym.
 • Uzależnienie od pornografii skutkuje również niekontrolowanymi wydatkami na ten cel, a przez to problemami finansowymi.
 • ZABURZENIE RELACJI Z INNYMI LUDŹMI, PRZEDE WSZYSTKIM PŁCI PRZECIWNEJ, PRZEZ TRAKTOWANIE ICH JEDYNIE JAKO OBIEKTY SEKSUALNE.
 • Wulgaryzacja języka.

 

Sposoby przeciwdziałania seksualizacji dzieci i młodzieży:

 • Rodzice powinni rozmawiać z młodzieżą na temat ich seksualności, trzeba mówić o odpowiedzialnym życiu seksualnym, które nie jest oderwane od sfery emocjonalnej.
 • Kontrola stron internetowych z których korzysta dziecko na komputerze, ale również urządzeniach mobilnych (np. telefon, tablet). UWAGA: Warto zwracać uwagę na serwisu społecznościowe typu naszaklasa.pl czy faceboook.com gdzie młodzież często korzysta z materiałów udostępnianych przez innych.
 • Możliwość założenia filtra rodzinnego na komputerze itp. urządzeniach.
 • Trzeba znać pasje dziecka, wiedzieć jakiej słucha muzyki, jakie ogląda seriale itp. UWAGA: Zakaz nie jest najlepszym, choć czasami koniecznym, wyjściem. Dany film czy czasopismo powinny być tematem rozmowy, komentarza ze strony rodziców.
 • Współpraca ze szkołą, stowarzyszeniami oraz z innymi rodzicami (wymiana doświadczeń i spostrzeżeń)

 

Materiał do pobrania:
Moje dziecko w sieci. Czy istnieje zagrożenie?

 

Autor publikacji:

FIRMA SZKOLENIOWO-EDUKACYJNA
Marek Szczotowski
tel 691-672-576
e-mail marekszczota@wp.pl