Przekaż darowiznę - osoby fizyczne

Fundacja Nasze Dzieci jest organizacją, która od 25 września 2013 r. posiada status organizacji pożytku publicznego.

Z racji prowadzenia działalności pożytku publicznego w rozumieniu przepisów art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm) oraz z racji tego, że Fundacja nie czerpie zysków z prowadzenia tej działalności, może otrzymywać od osób fizycznych darowizny, które w rocznym zeznaniu podatkowym mogą być przez te osoby odliczane od dochodu.
 
Kwota darowizny może być odliczona w wysokości nie wyższej niż 6 % dochodu podatkowego Darującego.

 
 
Osoby fizyczne mogą dokonać odliczenia darowizny od dochodu:
 
W przypadku darowizny pieniężnej:

  • jeżeli darowizny na rzecz Fundacji Nasze Dzieci dokonano na podstawie przelewu z rachunku bankowego i osoba posiada na to dowód.

 
W przypadku darowizny innej niż pieniężna:

  • na podstawie dowodu z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem Fundacji Nasze Dzieci o jej przyjęciu.

 

 
Fundacja Nasze Dzieci
Al. J. Piłsudskiego 92, 41-308 Dąbrowa Górnicza

KRS: 0000377619  NIP: 629-24-52-455 REGON: 241860339
Rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA
87 1050 0086 1000 0090 3007 3085

 

Powyższy tekst ma jedynie ogólną wartość informacyjną i nie stanowi oficjalnej wykładni prawa, po którą można się zwrócić do uprawnionych osób lub instytucji.