Nabór

Zapraszamy do naszego przedszkola Równe Przedszkolaki w Dąbrowie Górniczej. Trwają zapisy na rok szkolny 2023/2024. 

Wnioski o przyjęcie dzieci, mogą składać również rodzice, którzy nie pracują w ArcelorMittal.

 

 

Kogo zapraszamy do rekrutacji, opłaty

 1. Do rozpatrzenia, na wolne miejsca w poszczególnych grupach wiekowych, przyjmowane są wnioski dotyczące dzieci urodzonych w okresie pomiędzy 01.01.2017 r. a 31.12.2020 r., które są jednocześnie dziećmi pracowników: ArcelorMittal Poland S.A. oraz innych spółek należących do grupy ArcelorMittal, również wnioski dot. dzieci pracowników ww. przedszkola. Miesięczne czesne za przedszkole dla pracowników ww. organizacji wynosi aktualnie ok. 380 zł. (może ulec zmianie).
  W razie wolnych miejsc, istnieje możliwość przyjęcia dziecka do przedszkola z datą wcześniejszą.
   
 2. W razie wolnych miejsc, w przypadku dzieci pracowników podmiotów wymienionych powyżej, istnieje możliwość przyjęcia do przedszkola dzieci urodzonych w okresie pomiędzy 01.01.2021 r. a 30.09.2021 r. z datą przyjęcia nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko ukończy 2,5 roku.
   
 3. W zależności od aktualnej sytuacji, istnieje możliwość przyjęcia do przedszkola pozostałych dzieci ur. w okresie pomiędzy od 01.01.2017 r. a 31.12.2020 r. Miesięczne czesne za przedszkole dla pozostałych osób wynosi aktualnie ok. 610 zł. (może ulec zmianie).

Dzienna stawka za catering za dziecko wynosi aktualnie ok. 15,50 zł. – może ulec zmianie. Z tytułu nieobecności dzieci w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot będący iloczynem dziennej stawki za catering oraz ilości dni nieobecności dziecka, z uwzględnieniem postanowień procedury zgłaszania nieobecności.

Rodzice będą mogli ubiegać się o dofinansowanie ze środków pomocy społecznej Fundacji Nasze Dzieci, a pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. dodatkowo o dofinansowanie do pobytu dzieci w przedszkolu z ZFŚS.

 

Spotkanie informacyjne w przedszkolu

Chętnych rodziców serdecznie zapraszamy do kontaktu z przedszkolem, w celu umówienia spotkania w dogodnym dla Państwa terminie.

 

Składanie dokumentów rekrutacyjnych

 • informacja dotycząca dzieci kontynuujących edukację: rodzice przesyłają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (formularz elektroniczny), a następnie do 7 dni od przesłania wniosku, dostarczają na adres przedszkola lub przesyłają na e-mail przedszkola zaświadczenie o zatrudnieniu lub innej działalności zarobkowej *)
 • informacja dotycząca nowych dzieci - rodzice przesyłają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (formularz elektroniczny), a następnie do 7 dni od przesłania wniosku, dostarczają na adres przedszkola lub przesyłają na e-mail przedszkola kartę zgłoszenia/informacyjną, zgodę RODO oraz zaświadczenie o zatrudnieniu lub innej działalności zarobkowej *)

*) Zaświadczenie o zatrudnieniu lub innej działalności zarobkowej nie dotyczy pracowników podmiotów z grupy ArcelorMittal (z wyj. pracowników AMDS), gdyż przedszkole samodzielnie potwierdzi zatrudnienie u ich pracodawcy (pracowniczy nr SAP we wniosku).

 

Kontakt w sprawie rekrutacji

Niepubliczne Przedszkole ArcelorMittal Poland "Równe Przedszkolaki", Dąbrowa Górnicza, ul. Kasprzaka 74a, tel. 32 261-29-30, kom. 668-514-940, e-mail: rowne-przedszkolaki@eduges.pl
 

 Formularze rekrutacyjne

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
  - link do formularza elektronicznego: 
  https://forms.office.com/e/U2NQ942yCs
 2. Karta Zgłoszenia/Informacyjna (wersja edytowalna lub wersja pdf)
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Materiały dodatkowe

 

Więcej o naszym przedszkolu

Kod QR facebook Równe Przedszkolaki