Nabór

Nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2020/2021

Uprzejmie informujemy, że od 24 lutego do 16 marca -  Uwaga! Poniżej Komunikat w związku z koronawirusem - prowadzony jest nabór dzieci na rok przedszkolny 2020/2021 do Niepublicznego Przedszkola ArcelorMittal Poland „Równe Przedszkolaki” zlokalizowanego w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Kasprzaka 74a.

Do rozpatrzenia, na wolne miejsca w poszczególnych grupach wiekowych, przyjmowane są wnioski dotyczące dzieci urodzonych pomiędzy 01.01.2014 r. a 31.12.2017 r. (oraz starszych na zasadach opisanych w prawie oświatowym – np. dot. odroczenia obowiązku szkolnego), które są jednocześnie dziećmi pracowników: ArcelorMittal Poland S.A., ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o., ArcelorMittal Business Center of Excellence Poland Sp. z o.o. Sp. k., Kolprem Sp. z o.o., ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o, Cutiron Business Center of Excellence Sp. z o.o. Sp. k  oraz innych spółek należących do grupy ArcelorMittal, a także świadczących pracę na rzecz ArcelorMittal Poland S.A. pracowników spółek Sanpro Synergy Sp. z o.o., Ananke Business Communication Sp. z o.o, również wnioski dot. dzieci pracowników ww. przedszkola.

W razie wolnych miejsc, istnieje możliwość przyjęcia dziecka do przedszkola z datą wcześniejszą.

Również w razie wolnych miejsc, w przypadku dzieci pracowników ArcelorMittal Poland SA, istnieje możliwość przyjęcia do przedszkola dzieci urodzonych w okresie pomiędzy 01.01.2018 r. a 30.09.2018 r. z datą przyjęcia od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko ukończy 2,5 roku.

 

W roku szkolnym 2020/2021 rodzice będą pokrywać koszty czesnego w kwocie 278 zł./dziecko/miesiąc. Wysokość czesnego może ulec zmianie. Dodatkowo rodzice zobowiązani są do pokrywania kosztów wyżywienia dziecka w przedszkolu (dzienna stawka za catering za dziecko nie przekracza obecnie kwoty 9,13 zł. – może ulec zmianie). Z tytułu nieobecności dzieci w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot będący iloczynem dziennej stawki za catering oraz ilości dni nieobecności dziecka, z uwzględnieniem postanowień procedury zgłaszania nieobecności. Rodzice będą mogli ubiegać się o dofinansowanie ze środków pomocy społecznej Fundacji Nasze Dzieci, a pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. dodatkowo o dofinansowanie do pobytu dzieci w przedszkolu z ZFŚS.

Spotkania informacyjne dla rodziców dzieci, które nie uczęszczały jeszcze do przedszkola, odbędą się w przedszkolu 4 marca o godz. 12:00 i 15:00.

 

Zainteresowani rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o zgłaszanie się w wyznaczonym terminie*) do Dyrekcji Przedszkola "Równe Przedszkolaki", Dąbrowa Górnicza, ul. Kasprzaka 74a, kom. 668-514-940, e-mail:przedszkole@rowne-przedszkolaki.pl w celu pobrania i złożenia wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych. Prosimy o dokładne i czytelne ich wypełnienie.

 

*) Uwaga! Komunikat w związku z koronawirusem.

Z uwagi na zamknięcie przedszkola w dniu 16.03.2020r. (poniedziałek), osoby, które nie zdążą złożyć wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola na kolejny rok szkolny 2020/2021 do dnia 13.03.2020r. (piątek), prosimy o umieszczenie wypełnionego i podpisanego wniosku w zaklejonej, podpisanej nazwiskiem dziecka kopercie do skrzynki pocztowej znajdującej się przy wejściu do przedszkola.

Istnieje możliwość wstępnego sprawdzenia poprawności wypełnionego wniosku przez uprzednie przesłanie skanu wniosku na adres mailowy: przedszkole@rowne-przedszkolaki.pl najpóźniej do dnia 16.03.2020r. (poniedziałek) do godziny 12.00. Oryginały wniosków należy umieścić w skrzynce pocztowej do godziny 18.00.

 

Druki dokumentów rekrutacyjnych można pobrać poniżej:

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (wersja edytowalna lub wersja pdf)
  2. Karta Zgłoszenia/Informacyjna (wersja edytowalna lub wersja pdf)
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Przedszkole)
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Strefa Rodzica)

 

Rodzice dzieci kontynuujących uczęszczanie do przedszkola składają jedynie wnioski (1 i 2 strona wniosku).

Zapraszamy smiley

Fundacja Nasze Dzieci
i Przedszkole Równe Przedszkolaki

 

Materiały dodatkowe:
Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkoli ArcelorMittal Poland