Nabór

Zapraszamy do naszego przedszkola Równe Przedszkolaki w Dąbrowie Górniczej. Niepubliczne Przedszkole ArcelorMittal Poland "Równe Przedszkolaki"

 

Od 22 lutego do 21 marca prowadzimy rekrutację do przedszkola na rok szkolny 2024/2025!

 

Wnioski o przyjęcie dzieci, mogą składać również rodzice, którzy nie pracują w ArcelorMittal.

 

Kogo zapraszamy do rekrutacji, opłaty

 1. Do rozpatrzenia, na wolne miejsca w poszczególnych grupach wiekowych, przyjmowane są wnioski dotyczące dzieci urodzonych w okresie pomiędzy 01.01.2018 r. a 31.12.2021 r., które są jednocześnie dziećmi pracowników: ArcelorMittal Poland S.A. oraz innych spółek należących do grupy ArcelorMittal, również wnioski dot. dzieci pracowników ww. przedszkola. Miesięczne czesne za przedszkole dla pracowników ww. organizacji wynosi aktualnie 430 zł. (może ulec zmianie).
  W razie wolnych miejsc, istnieje możliwość przyjęcia dziecka do przedszkola z datą wcześniejszą.
   
 2. W razie wolnych miejsc, w przypadku dzieci pracowników podmiotów wymienionych powyżej, istnieje możliwość przyjęcia do przedszkola dzieci urodzonych w okresie pomiędzy 01.01.2022 r. a 30.09.2022 r. z datą przyjęcia nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko ukończy 2,5 roku.
   
 3. W zależności od aktualnej sytuacji, istnieje możliwość przyjęcia do przedszkola pozostałych dzieci ur. w okresie pomiędzy od 01.01.2018 r. a 31.12.2021 r. Miesięczne czesne za przedszkole dla pozostałych osób wynosi aktualnie 660 zł. (może ulec zmianie).

Dzienna stawka za catering za dziecko wynosi aktualnie 17 zł. – może ulec zmianie. Z tytułu nieobecności dzieci w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot będący iloczynem dziennej stawki za catering oraz ilości dni nieobecności dziecka, z uwzględnieniem postanowień procedury zgłaszania nieobecności.

Rodzice mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków pomocy społecznej Fundacji Nasze Dzieci, a pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. dodatkowo o dofinansowanie do pobytu dzieci w przedszkolu z ZFŚS.

 

Spotkanie informacyjne w przedszkolu

Chętnych rodziców serdecznie zapraszamy do kontaktu z przedszkolem, w celu umówienia spotkania w dogodnym dla Państwa terminie.

 

Składanie dokumentów rekrutacyjnych

Rodzice przesyłają wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola za pomocą formularza elektronicznego udostępnionego przez przedszkole, a następnie do 7 dni od przesłania wniosku, dostarczają na adres przedszkola lub przesyłają na e-mail przedszkola kartę zgłoszenia/informacyjną, zgodę RODO oraz zaświadczenie o zatrudnieniu lub innej działalności zarobkowej *)

*) Zaświadczenie o zatrudnieniu lub innej działalności zarobkowej nie dotyczy pracowników podmiotów z grupy ArcelorMittal (z wyj. pracowników AMDS), gdyż przedszkole samodzielnie potwierdzi zatrudnienie u ich pracodawcy (pracowniczy nr SAP we wniosku).

 

Kontakt w sprawie rekrutacji

Niepubliczne Przedszkole ArcelorMittal Poland "Równe Przedszkolaki", Dąbrowa Górnicza, ul. Kasprzaka 74a, tel. 32 261-29-30, kom. 668-514-940, e-mail: rowne-przedszkolaki@eduges.pl
 

 Dokumenty rekrutacyjne

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola: 
  https://forms.office.com/e/U2NQ942yCs
 2. Karta Zgłoszenia/Informacyjna (wersja edytowalna lub wersja pdf)
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 4. Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkoli ArcelorMittal Poland