Personel

mgr Marlena Gulewicz

dyrektor, menadżer oświaty

mgr Marta Gierat – Ossak

wicedyrektor, menadżer oświaty, nauczyciel,
nauczyciel rytmiki, logopeda

mgr Natalia Piegza

wicedyrektor ds. dydaktycznych,
menadżer oświaty, nauczyciel – wychowawca, nauczyciel tańca,
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

mgr Karolina Męcik

nauczyciel – wychowawca, Metoda Dobrego Startu,
Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

mgr Elżbieta Piórkowska

nauczyciel – wychowawca, Metoda Marii Montessori

mgr Katarzyna Jędrusik

nauczyciel – wychowawca, teatr

mgr Katarzyna Tutak

nauczyciel języka angielskiego

 

mgr Agata Iwańska

psycholog

 

 

Asystenci nauczyciela:

  1. Jadwiga Dróżdż
  2. Monika Koza
  3. Małgorzata Nogaj
  4. Jolanta Nowak
  5. mgr Anna Wojsa