Programy nauczania

Program wychowania estetycznego

Niepubliczne Przedszkole ArcelorMittal Poland „Równe Przedszkolaki” poza podstawowym programem nauczania przedszkolnego pracuje również autorskim programem o profilu estetycznym.

Założenia profilu estetycznego określone zostały przez poszerzenie treści zawartych w planie dydaktyczno-wychowawczym i zawierają się w następujących stwierdzeniach: małe dziecko rozwija się przez działanie; dzięki własnej aktywności i kontaktom z otoczeniem zdobywa nowe informacje o świecie i prawach nim rządzących. Nauczyciele kierujący rozwojem dziecka w przedszkolu mogą mieć wpływ na kształcenie umiejętności i modelowanie jego osobowości od najmłodszych lat. Postanowiliśmy więc w Przedszkolu Estetycznym poddać dzieci wpływowi jak najlepszemu, twórczemu, estetycznemu. Postawiliśmy na kontakt z pięknem we wszystkich możliwych aspektach. Poczucie piękna kształtujemy więc zarówno poprzez kontakt ze sztuką (muzyka, plastyka, taniec, teatr, literatura), jak i preferowanie postaw życiowych opartych o wartości estetyczne.

Karol Estreicher w „Historii sztuki w zarysie” mówi: „Wśród objawów życia sztuka zajmuje ważne miejsce. Bez niej człowiek nie byłby człowiekiem... Przekazuje i utrwala w sposób widoczny zasadnicze wartości, nadaje im własnym niezależny sens... Jest ona przywoływaniem piękna. Stwarzaniem wizji. Odbiciem warunków życia. Jest wyrazem formy i materii, jest stanem psychicznym, wyrazem wiary, przekazem rozumu jak pismo. Harmonii jak dźwięk muzyczny. Jest wyrazem uczuć, zwątpień i niepewności człowieka. Jego miłości, ambicji i potrzeb, jak język, gest i ruch... Artystą jest więc ten, kto wywołuje i utrwala (za pomocą ruchu, mimiki, słów, dźwięku, form plastycznych) swe wizje, wiedzę, swe przeżycia i wiarę.”

Dlaczego chcemy obudzić w naszych dzieciach wrażliwą duszę? Co zamierzamy osiągnąć poddając je wpływom ogólnie przyjętej estetyki? Wychowując dzieci przez sztukę chcemy ukazać im wartości i cele w życiu, chcemy skłonić do angażowania się w życie społeczne, uwrażliwić na piękno świata i nauczyć się nim cieszyć, a także wzruszać, bawić i uczyć. Rodzicom chcemy uświadomić wartość sztuki nie tylko estetyczną, ale i społeczną. Nie chcemy sztucznie wciskać dzieci w rolę artysty, a jedynie stymulować ich rozwój poddając wielosensorycznym bodźcom, jednocześnie ucząc:

  1. twórczych postaw
  2. wiary w siebie i odwagi
  3. zaufania i zdolności nawiązywania kontaktów
  4. nowego sposobu wyrażania uczuć
  5. samostanowienia i decydowania o sobie
  6. odpowiedzialności i samokontroli
  7. tolerancji
  8. zdolności spostrzegania
  9. wrażliwości

Coroczne spektakle przygotowywane przez dzieci na zakończenie roku szkolnego, a wystawiane w prawdziwym teatrze pozwalają zaobserwować, jak radośnie przebiega u nich proces tworzenia. Dzieci są nie tylko widzami, ale przede wszystkim twórcami - aktorami, muzykami, tancerzami. Odbioru sztuki uczą się także w czasie wielu wypraw do teatrów, sal koncertowych, kin.

Osobiste doznania dzieci i uczucie przynależności do grupy podczas wspólnego tworzenia, dają dziecku możność doświadczania sztuki jako wartości pomocnej w rozwijaniu twórczej i harmonijnej osobowości. Szczegółowy opis autorskiego programu estetycznego Prywatnego Przedszkola Estetycznego w Poznaniu, które prowadzi Niepubliczne Przedszkole ArcelorMittal Poland „Równe przedszkolaki” zawarty jest w książce pt. „Innowacje pedagogiczne w edukacji muzycznej dzieci i młodzieży” wydanej przez Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. T. Kotarbińskiego w Zielonej Górze.

 

Więcej o naszym przedszkolu: