Nabór

Uprzejmie informujemy, że od 12 maja 2022 r. prowadzimy uzupełniający nabór dzieci na rok przedszkolny 2022/2023 do Niepublicznego Przedszkola ArcelorMittal Poland Akademia Małych Pociech w Krakowie, zlokalizowanego na os. Centrum A nr 14, na wolne miejsca w poszczególnych grupach wiekowych.
 

Kogo zapraszamy do rekrutacji, opłaty

 1. Do rozpatrzenia, na wolne miejsca w poszczególnych grupach wiekowych, przyjmowane są wnioski dotyczące dzieci urodzonych w okresie pomiędzy 01.01.2016 r. a 31.12.2019 r. , które są jednocześnie dziećmi pracowników: ArcelorMittal Poland S.A., ArcelorMittal Business Center of Excellence Poland Sp. z o.o. Sp. k., Kolprem Sp. z o.o., ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o, oraz innych spółek należących do grupy ArcelorMittal, a także świadczących pracę na rzecz ArcelorMittal Poland S.A. pracowników spółek Sanpro Synergy Sp. z o.o., Ananke Business Communication Sp. z o.o, również wnioski dot. dzieci pracowników ww. przedszkola. Miesięczne czesne za przedszkole dla pracowników ww. organizacji ok. 330 zł. (może ulec zmianie).
  W razie wolnych miejsc, istnieje możliwość przyjęcia dziecka do przedszkola z datą wcześniejszą.
   
 2. W razie wolnych miejsc, w przypadku dzieci pracowników podmiotów wymienionych powyżej, istnieje możliwość przyjęcia do przedszkola dzieci urodzonych w okresie pomiędzy 01.01.2020 r. a 30.09.2020 r. z datą przyjęcia nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko ukończy 2,5 roku.
   
 3. W zależności od aktualnej sytuacji, istnieje możliwość przyjęcia do przedszkola pozostałych dzieci ur. w okresie pomiędzy 01.01.2016 r. a 31.12.2019 r. (kontynuujących edukację w przedszkolu, a w dalszej kolejności pozostałych dzieci rodziców pracujących). Miesięczne czesne za przedszkole dla pozostałych osób ok. 600 zł. (może ulec zmianie).

Dzienna stawka za catering za dziecko aktualnie 13,00 zł. – może ulec zmianie. Z tytułu nieobecności dzieci w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot będący iloczynem dziennej stawki za catering oraz ilości dni nieobecności dziecka, z uwzględnieniem postanowień procedury zgłaszania nieobecności.

Rodzice będą mogli ubiegać się o dofinansowanie ze środków pomocy społecznej Fundacji Nasze Dzieci, a pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. dodatkowo o dofinansowanie do pobytu dzieci w przedszkolu z ZFŚS.
 

Składanie dokumentów rekrutacyjnych

 • informacja dotycząca dzieci kontynuujących edukację - rodzice przesyłają w terminie naboru na e-mail przedszkola: przedszkole.amp@eduges.pl jedynie informację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej przez dziecko w roku szkolnym 2022/2023 r. (lub skany wypełnionych stron 1 i 2 wniosku) wraz z potwierdzeniem zatrudnienia w organizacjach wymienionych w pkt 10 lub 11 regulaminu rekrutacji *)
   
 • informacja dotycząca nowych dzieci - rodzice składają dokumenty w przedszkolu lub przesyłają w terminie naboru na e-mail przedszkola: 
  przedszkole.amp@eduges.pl skany wypełnionych poniższych formularzy rekrutacyjnych wraz z potwierdzeniem zatrudnienia obojga rodziców *)

*) Podpowiadamy, ułatwiamy! Pracowniku ArcelorMittal Poland lub spółki z grupy ArcelorMittal (z wyj. AMDS), przekaż do przedszkola swój pracowniczy nr SAP wraz z imieniem i nazwiskiem oraz nazwą spółki, a przedszkole za Ciebie potwierdzi zatrudnienie u Twojego pracodawcy.

 

Kontakt w sprawie rekrutacji

Niepubliczne Przedszkole ArcelorMittal Poland "Akademia Małych Pociech w Krakowie", os. Centrum A nr 14, kom. 668-024-681 lub 696-507-756, e-mail: przedszkole.amp@eduges.pl

 Formularze rekrutacyjne

 1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (wersja edytowalna lub wersja pdf)
 2. Karta Zgłoszenia/Informacyjna (wersja edytowalna lub wersja pdf)
 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Przedszkole)
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Strefa Rodzica)

Materiały dodatkowe
Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkoli ArcelorMittal Poland

 
Więcej o naszym przedszkolu: