Nabór

Dodatkowy nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że od 23 kwietnia do 10 maja 2019 r. prowadzony jest dodatkowy nabór dzieci na rok przedszkolny 2019/2020 do Przedszkola ArcelorMittal Poland Akademia Małych Pociech w Krakowie, zlokalizowanego na os. Centrum A nr 14.

Zainteresowani rodzice proszeni są o zgłaszanie się w wyznaczonym terminie do Dyrekcji Przedszkola w celu pobrania i złożenia wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych: Akademia Małych Pociech, Kraków os. Centrum A nr 14, tel. 12 349-08-02, kom. 660-519-753, e-mail: przedszkole@ampkrakow.pl. Prosimy o dokładne i czytelne ich wypełnienie.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania również poniżej.

 

*) W Regulaminie rekrutacji uwzględniono możliwość ubiegania się o miejsce w przedszkolu również dla dzieci młodszych tj. urodzonych w okresie pomiędzy 01.01.2017 r. a 30.09.2017 r., będących jednocześnie dziećmi pracowników ArcelorMittal Poland. Możliwość ubiegania się o miejsce w przedszkolu dla swoich dzieci urodzonych w powyższym okresie dotyczy również pracowników spółek z pkt. 11 Regulaminu rekrutacji, którzy w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące przed terminem naboru, przeszli do tych spółek z ArcelorMittal Poland S.A. w związku z przejęciem pracowników przez nowego pracodawcę w trybie art. 231 Kodeksu Pracy.

 

--------------------------------------

Nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Uprzejmie informujemy, że od 4 do 25 marca 2019 r. prowadzony jest nabór dzieci na rok przedszkolny 2019/2020 do Przedszkola ArcelorMittal Poland Akademia Małych Pociech w Krakowie, zlokalizowanego na os. Centrum A nr 14.

Do rozpatrzenia, na wolne miejsca w poszczególnych grupach wiekowych, przyjmowane są wnioski dotyczące dzieci urodzonych w okresie pomiędzy 01.01.2013 r. a 31.12.2016 r. (oraz starszych na zasadach opisanych w prawie oświatowym – np. dot. odroczenia obowiązku szkolnego), które są jednocześnie dziećmi pracowników: ArcelorMittal Poland S.A., ArcelorMittal Service Group Sp. z o.o., ArcelorMittal Business Center of Excellence Poland Sp. z o.o. Sp. k., Kolprem Sp. z o.o., ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o, Cutiron Business Center of Excellence Sp. z o.o. Sp. k.  oraz innych spółek należących do grupy ArcelorMittal, a także świadczących pracę na rzecz ArcelorMittal Poland S.A. pracowników spółek Sanpro Synergy Sp. z o.o., Ananke Business Communication Sp. z o.o, również wnioski dot. dzieci pracowników ww. przedszkola.

W razie wolnych miejsc, istnieje możliwość przyjęcia dziecka do przedszkola z datą wcześniejszą.

W razie wolnych miejsc, w przypadku dzieci pracowników ArcelorMittal Poland S.A., istnieje możliwość przyjęcia do przedszkola dzieci urodzonych w okresie pomiędzy 01.01.2017 r. a 30.09.2017 r. z datą przyjęcia nie wcześniej niż od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dziecko ukończy 2,5 roku.

 

W roku szkolnym 2019/2020 rodzice będą pokrywać koszty czesnego w kwocie 218 zł./dziecko/miesiąc. Wysokość czesnego może ulec zmianie. Dodatkowo rodzice zobowiązani są do pokrywania kosztów wyżywienia dziecka w przedszkolu (dzienna stawka za catering za dziecko nie przekracza obecnie kwoty 9,13 zł. – może ulec zmianie). Z tytułu nieobecności dzieci w przedszkolu, rodzicom przysługuje zwrot będący iloczynem dziennej stawki za catering oraz ilości dni nieobecności dziecka, z uwzględnieniem postanowień procedury zgłaszania nieobecności. Rodzice będą mogli ubiegać się o dofinansowanie ze środków pomocy społecznej Fundacji Nasze Dzieci - do 100% kosztów czesnego, a pracownicy ArcelorMittal Poland S.A. dodatkowo o dofinansowanie do pobytu dzieci w przedszkolu z ZFŚS.

Spotkania informacyjne dla rodziców dzieci, które nie uczęszczały jeszcze do przedszkola, odbędą się w przedszkolu 14 marca o godz. 12:30 i 16:00.

 

Zainteresowani rodzice proszeni są o zgłaszanie się w wyznaczonym terminie do Dyrekcji Przedszkola w celu pobrania i złożenia wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych: Akademia Małych Pociech, Kraków os. Centrum A nr 14, tel. 12 349-08-02, kom. 660-519-753, e-mail: przedszkole@ampkrakow.pl. Prosimy o dokładne i czytelne ich wypełnienie.

 

Druki dokumentów rekrutacyjnych można pobrać poniżej:

  1. Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (wersja edytowalna lub wersja pdf)
  2. Karta Zgłoszenia/Informacyjna (wersja edytowalna lub wersja pdf)
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Przedszkole)
  4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (Strefa Rodzica)

 

Rodzice dzieci kontynuujących uczęszczanie do przedszkola składają jedynie wnioski (1 i 2 strona wniosku).

Zapraszamy smiley

Fundacja Nasze Dzieci
i Akademia Małych Pociech w Krakowie

 

 

Materiały dodatkowe:
Regulamin rekrutacji dzieci do przedszkoli ArcelorMittal Poland