Podstawowe dane

Wiadomości podstawowe:

 • Godziny otwarcia od 5.30-17.00
 • Małe grupy
 • 5 posiłków dziennie: przedśniadanie, I śniadanie, II śniadanie, obiad, podwieczorek
 • Bezpieczne przedszkole

Pozostałe informacje:

 • Opisowa informacja o dziecku
 • Nagrywanie piosenek
 • Spotkania z ciekawymi ludźmi
 • Spotkania z rodzicami
 • Aplikacja do zgłaszania nieobecności dziecka, rozliczeń płatności i komunikacji z rodzicami

Zajęcia przedszkolne:

 • Podstawa programowa MEN – 5 x w tygodniu
 • Zajęcia rytmiczne, E.E Gordona - 2 x w tygodniu
 • Zajęcia plastyczne - 1 x w tygodniu
 • Język angielski - 5 x w tygodniu
 • Metoda Dobrego Startu - 1 x w tygodniu
 • Zajęcia taneczne - 1 x w tygodniu
 • Zajęcia teatralne - 1 x w tygodniu
 • Zajęcia metodą M. Montessori - 1 x w tygodniu
 • Edukacja zdrowotna - 5 x w tygodniu
 • Logopedia - 1 x w tygodniu
 • Religia - 1 x w tygodniu
 • Metoda Projektu

Wydarzenia

Wielkie święta wyznaczają nasz przedszkolny kalendarz. Każdej jesieni rozpoczyna się kolejny rok naszej nauki i zabawy w przedszkolu i nieodłącznym elementem wszystkich pór roku są obchodzone cyklicznie ważne uroczystości. Jest ich sporo i ani się spostrzeżemy, jak upływa kolejny szkolny rok i czas pożegnać się tradycyjnie wielkim teatralnym przedstawieniem podsumowującym naszą całoroczna pracę. A jak świętujemy?

 • Uroczystość otwarcia nowego roku szkolnego
 • Pasowanie na przedszkolaka
 • Dni otwarte dla rodziców
 • Zimowy spektakl teatralny wystawiany przez nasze przedszkolaki
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Bal Karnawałowy
 • Spotkania świąteczne z rodzicami/bliskimi przedszkolaków (zajęcia dydaktyczne otwarte)
 • Powitanie wiosny, lata, zimy i jesieni
 • Święto rodziny
 • Przedstawienie teatralne kończące rok szkolny wystawiane w Teatrze

 

Święto nauki

Dla dzieci otaczający je świat jest pełen zagadek i rzeczy niezwykłych. To wszystko, co dla dorosłych jest naturalne i powszechne, dla maluchów jest przedmiotem dociekliwych badań. Dlatego w naszym przedszkolu organizujemy profesjonalne pokazy naukowe i warsztaty edukacyjne dla dzieci poprzez które rozbudzana jest w dzieciach chęć poznawania i tworzenia, nie zapominając przy tym o dobrej zabawie.

 

Spotkania ze sztuką

 

Święto plastyki

Zajęcia z ceramiki w przedszkolu estetycznym mają na celu:

 1. Rozwijanie wyobraźni aktywności twórczej
 2. Zapoznanie dzieci z materiałem, jakim jest glina
 3. Wyrażenie swoich przeżyć i emocji poprzez lepienie z gliny
 4. Tworzenie przez dziecko form przestrzennych rzeźb lub płaskorzeźb
 5. Podnoszenie sprawności manualnej, głównym narzędziem pracy są dłonie dziecka

Praca w glinie daje dzieciom wiele radości podczas zajęć, uczy cierpliwości i pokory wobec trudnego materiału.
Obserwacja procesu magicznej przemiany gliny w wypaloną ceramikę jest lekcją złożoności świata, a przy tym daje mnóstwo satysfakcji małemu artyście.

 

Święto muzyki

Jest to święto dla ciała i duszy. Raz w miesiącu odbywają się w przedszkolu koncerty z cyklu „Muzyczne podróże. Cały cykl koncertów to podróże przez kolejne stulecia, w czasie których w interesujący sposób dzieci dowiadują się o historii instrumentów muzycznych, poznają ich brzmienie, wygląd, zapoznają się z pojęciem „muzyka”. Przybliża się im jednocześnie elementy formujące utwór muzyczny.

 

Święto teatru

Ta forma działalności umożliwia percepcję twórczości teatralnej dla dzieci przez dzieci. Oprócz warsztatów teatralnych, które odbywają się w przedszkolu, dzieci każdego miesiąca uczestniczą w spektaklach w prawdziwych teatrach.

 

 

Więcej o naszym przedszkolu:

 

Na terenie województwa małopolskiego jednostką administracji rządowej sprawującą nadzór nad placówkami edukacyjnymi jest Małopolski Kurator Oświaty.