Programy nauczania

1. Podstawa programowadokument do pobrania

 

2. W roku szkolnym 2023/2024 każda grupa wiekowa realizuje program wychowania przedszkolnego „Kolorowe Karty”, którego autorem są Klaudia Cebula, Monika Malecha, Martyna Marzec, Jowita Piotrowska - Wydawnictwo MAC

 

3. Podstawa programowa rozszerzona jest w naszym przedszkolu zajęcia dodatkowe w ramach profilu estetycznego.

 

4. Kierunki polityki oświatowej:
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/podstawowe-kierunki-realizacji-polityki-oswiatowej-panstwa-w-roku-szkolnym-20232024

 

 

Więcej o naszym przedszkolu: